Velkommen til oppdatert side om Jusstudiet i Trondheim.

Jusstudiet i Trondheim ble etablert første gang i 1971, og vi har tilbudt studiet sammenhengende siden den gang.

Vi har opprettet denne siden for å kunne gi våre potensielle og eksisterende studenter mest mulig samlet informasjon knyttet til jusstudiet. Her finner du studieguider, historikk, nyttige lenker mm.

Studiet har stadig vært tilpasset nye rammebetingelser og endringer i utdanningssektoren.

For å kunne videreføre tilbudet om et jusstudium i Trondheim har vi pr 15.september 2017 på nytt søkt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om akkreditering og godkjenning av studieprogrammet Bachelor i rettsvitenskap. Et 3-årig studietilbud som i stor grad tilsvarer de tre første årene i Master i rettsvitenskap.

 

Per i dag består studietilbudet i Trondheim i undervisning tilsvarende 1.avdeling rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette innebærer at du følger undervisningen her i Trondheim eller som nettstudent, og avlegger dine eksamener ved UiO.

Hvis det er informasjon du ikke finner svar på her, eller du ønsker å melde deg på undervisningen til 1. avdeling i rettsvitenskap, kan du klikke på knappene nederst til høyre.