Lesesaler og bibliotek

Folkeuniversitetet Midt-Norge har i Trondheim egne lesesaler forbeholdt jusstudentene. Der finner du låsbare skap  til oppbevaring av bøker og muligheter for å lage kaffe/te. Det er også mulig å låne grupperom hvis dere vil sitte flere og jobbe sammen.

NTNU på Gløshaugen og Dragvoll har også lesesaler som kan benyttes av våre studenter.

Gunnerus-biblioteket har i en årrekke vært brukt av jusstudentene i Trondheim. Lesesalen inneholder blant annet rettspraksis, juridisk litteratur og alle relevante forarbeider til lover.

 

Besøksadresse                                               Åpningstider

 

Kalvskinnsgt. 1B                                            mandag-fredag                        08.30-15.00
Tlf: 73 59 22 05                                             lørdag og søndag                     stengt
Fax: 73 59 21 99
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 Bilde Gunnerus      Se også kart punkt 7.10 Lokalisering

 

 

Leie av oppbevaringsskap

Ved Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim kan du leie oppbevaringsskap for bøker og personlige eiendeler. Dette koster 50,- pr semester. I tillegg innbetales et depositum på 100,-. Ta kontakt med resepsjonen.

 

Tidsskrifter og publikasjoner

Nedenfor finner du informasjon om relevante tidsskrifter og publikasjoner som du vil få bruk for i din studiehverdag:

 

Norsk Retstidende og Rettens Gang 

Det som en møter tidlig som student, er for­korting­ene Rt. og RG. Bak disse bokstavene skjuler det seg tidsskriftene Norsk Rettstidende (Rt) og Rettens Gang (RG).

Norsk Rettstidende, ofte bare omtalt som Rettstiden­de, er hefter der dommer i Høyesterett blir publisert. De aller fleste dommene blir tatt med i Rt., bortsett fra noen kjennelser fra Kjæremålsutvalget. Norsk Rettstidende er den mest sentrale kilden til rettspraksis omkring en problemstilling.

Rettens Gang er dommer fra lagmannsrettene og tingrettene(og tidligere by- og herreds­rettene). Det er ikke alle dommene som blir publisert i RG; utvalget er heller tilfeldig. Dommer i RG blir også kalt lagmanns – og underrettspraksis.

 

Lov og rett 

Lov og rett (LoR) er et debattidsskrift der aktuelle spørs­mål blir tatt opp til diskusjon. Her kan det også være mye interessant for en student.

 

Jussens venner 

Jussens venner (JV) er et studenttidsskrift som blir gitt ut av og for studenter. Her vil dere finne artikler som kan være verdifulle som tilleggslitteratur. Mange av artiklene er skrevet av høyt kvalifiserte jurister. Studenter kan abonnere på JV til en forholdsvis rimelig pris.

 

Tidsskrift for rettsvitenskap 

Tidsskrift for rettsvitenskap (TfR) er et felles­nord­isk tidsskrift der mer prinsipielle emner blir de­bat­tert. Det faglige nivået er høyt. Artiklene er ofte lange og går grundig inn i problemstillingene. Ofte blir dette for omfattende for studenter ved lavere avdelinger. Der det er referert til TfR kan det likevel være nyttig å sjekke om artikkelen er av verdi for deg.

 

Lovdata Pro for studenter 

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.

Lovdata Pro inneholder alle vesentlige rettskilder. Her finner du alle lover, sentrale og lokale forskrifter, stortingsdokumenter og andre forarbeider, rettsavgjørelser, rundskriv og uttalelser mm.

For informasjon om opprettelse av ny bruker kontakt studieadministrasjonen.

 

Idunn 

idunn.no er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. De tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter. Idunn.no eies og driftes av Universitetsforlaget.

Idunn.no er stedet der du finner innhold på høyt faglig nivå, bearbeidet og antatt av redaksjoner som nyter faglig respekt innenfor sine respektive fagmiljøer.

For informasjon om brukernavn og passord kontakt studieadministrasjonen.

 

Fagbøker – Norli bokhandel 

 

Folkeuniversitetet Midt-Norge har avtale med fagbokavdelingen ved Norli bokhandel i Nordre, Trondheim og Norli bokhandel på AMFI Moa i Ålesund.  Her vil du kunne kjøpe riktig pensum ihht fagplanen. Alternativt kan du bestille pensum i din lokale bokhandel eller via nettbokhandel.

www.norli.no

 

Tilgang til undervisningslokalene i Trondheim utenom åpningstid

Du vil få tilgang til våre lokaler ved å aktivere studentbeviset som da vil fungere som nøkkelkort.

 

Studentbevis 

 

Alle studenter må ha eget studentbevis. Dette vil bli utstedt av Folkeuniversitetet Midt-Norge.

Fotograferingen til studiebeviset vil skje tirsdag – fredag i uke 33 i tidsrommet kl 13.00 – 15.00, 2 etg, rom Frostating II i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler.

Husk å medbringe legitimasjon til fotograferingen.

Det vil bli lagt ut beskjed i Fronter/It´s Learning så snart studentbevisene er klare for avhenting. For å få utlevert studentbeviset må du medbringe kvittering/skjermutskrift for betalt semesteravgift til studentsamskipnaden (510,-)

Studenter i Ålesund og nettstudenter må sende inn passbilde med kopi av legitimasjon og kvittering for betalt semesteravgift. Dette sendes til følgende adresse: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Postboks 2116 – 7411 Trondheim

Studiebeviset må alltid være med på forelesninger, seminar og eksamen.

 

Tillitsvalgt  

 

Tillitsvalgt velges hvert høstsemester og er en student som represen­terer studentene i ”sin klasse”, et verv han/hun har i to semes­ter. Den tillitsvalgte skal fungere som et bindeledd mellom klassen og studieadministrasjonen ved Folkeuniversitetet Midt-Norge. Vedkommende vil bli bedt om å delta på evalueringsmøter og formidle eventuelle beskjeder til klassen. I tillegg møter tillitsvalgte som fast styremedlem i TJ§F.

 

Lokalisering 

Besøksadresse Trondheim

Dronningensgate 10, inngang Apotekerveita

7011 Trondheim

 

Vi holder til midt i Trondheim sentrum, med bibliotek, Norli bokhandel og kollektivknutepunkt like i nærheten. For kollektiv transport se www.atb.no

 

Kart Trondheim

 

Besøksadresse Ålesund  

Spjelkavikveien 42
6010 Ålesund

Våre lokaler i Ålesund er lokalisert midt i Spjelkavik sentrum.

Åpningstid mandag – fredag kl 0830-1530

 

Kart Ålesund