Vårt studietilbud kvalifiserer til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Du får lån som dekker hele studieavgiften, samt at du kan få lån og stipend til livsopphold.

 Du kan søke om lån og stipend med en gang du har meldt deg på hos oss. Vi rapporterer til lånekassen når du har fått godkjent opptaket ditt.  Vi oppfordrer alle til å søke i god til før studiestart da det kan være lang saksbehandlingstid.

  

For mer informasjon og søknad: www.lanekassen.no