Klasserom på nett

Klasserom på nett er et tilbud til våre studenter der geografi eller andre forhold gjør at de ellers ikke kan følge studietilbudet ved campus. Siden 2010 har over 300 studenter tatt Jusstudiet i Trondheim via Klasserom på nett.

 

Hva er Klasserom på nett?

Folkeuniversitetet Midt-Norge benytter seg av videokonferanseplattformen Omnijoin til opptak av forelesninger og videooverføring av seminarer og kollokviegrupper. 

 

Vilkår

Dersom du ikke kan delta på fysiske forelesninger, seminar og kollokviegrupper på grunn av geografi eller andre forhold, kan du benytte vårt tilbud Klasserom på nett. Dersom du ønsker å bytte ordning til/fra Klasserom på nett, kan dette innvilges på forespørsel og vil gjelde fra førstkommende nye semester. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan være både campusstudent og nettstudent på samme tid.

 

Forelesninger

Alle forelesninger gis som videoopptak fra campus. Opptakene publiseres senest to virkedager etter gjennomført undervisning via læringsplattformen og blir liggende tilgjengelig i to uker. Dersom det oppstår teknisk feil på selve opptaket, vil vi normalt skaffe erstatning. Publiseringen kan da bli utsatt.

 

Seminarer

Det arrangeres egne virtuelle seminar for nettstudentene, der det er det mulighet for dialog mellom nettstudentene og seminarleder. Som nettstudent vil du få tilsendt brukerveiledning for oppkobling til seminar via Klasserom på nett.

 

Kollokviegrupper

Nettstudentene oppfordres til å danne egne kollokviegrupper. Her stiller vi virtuelle klasserom tilgjengelig slik at dere kan møtes så ofte dere ønsker.

 

Teknisk utstyr

Det er viktig at deltakerne benytter riktig nettleser, har en god bredbåndslinje og nødvendig teknisk utstyr for at løsningen skal fungere optimalt. Det vil sendes ut en egen kravspesifikasjon for nødvendig utstyr.

 

Testing

Løsningen Klasserom på nett er sensitiv for støy og feedback av lyd. Alle brukere må gjennomgå en test for å eliminere tekniske feil som kan ødelegge undervisningssituasjonen. Folkeuniversitetet Midt-Norge inviterer brukere til testing i begynnelsen av høstsemesteret. Dersom det er behov for å teste teknisk utstyr underveis i semesteret må du selv ta kontakt med Folkeuniversitetet Midt-Norge for å få gjennomført en test.Det er først etter at testing av teknisk utstyr er utført at du får påloggingsdetaljer til Klasserom på nett.Nettstudenter som ikke tilfredsstiller kravene til teknisk kvalitet kan utestenges fra seminarene til forholdene er bragt i orden.

 

Teknisk support

Folkeuniversitetet Midt-Norge har ikke ansvar for nettstudentenes private tekniske utstyr eller forhold knyttet til bredbåndslinjene.Dersom du opplever tekniske problemer knyttet til Klasserom på nett, vennligst send epost til vår IT-avdeling Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Du vil deretter bli kontaktet.

 

Praktiske forhold

Alle nettstudenter må være pålogget 15 minutter før seminarene starter for testing av lyd.Support vil normalt ikke være tilgjengelig for bistand til oppkobling av Klasserom på nett ved kollokviesamlinger, men kan bistå på forespørsel.