Sit er ansvarlig for studentvelferden i Trondheim.

Tilbudet fra Sit omfatter blant annet hybler, bar­nehage­plass, treningssenter, kantiner og helsetjeneste. Vær oppmerksom på at studenter etter Lov om velferd for elever og stu­denter, paragraf 15, ikke er pliktig til å betale til mer enn én studentsamskipnad – dette blir f. eks aktuelt dersom noen parallelt har opptak ved Universitetet i Tromsø.

Giro for betaling til studentsamskipnaden sendes via e-post til alle studenter ved studiestart.

 

For mer informasjon:    www.sit.no

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim_høst 2016