Folkeuniversitetet Midt-Norge har i samarbeid med Høgskolen i Molde tilbudt studiet Bachelor i rettsvitenskap siden 2011. På grunn av endrede rammebetingelser er denne avtalen sagt opp og studiekullet 2014-2017 vil være det siste studentkullet som gjennomfører studiet Bachelor i rettsvitenskap i henhold til denne avtalen.

For å kunne tilby studiet Bachelor i rettsvitenskap videre har Folkeuniversitetet Midt-Norge søkt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om egen akkreditering av studietilbudet. Forventet tilbakemelding på denne søknaden er sommeren 2016. Informasjon vedrørende dette vil fortløpende oppdateres.