studieåret 2016/2017 tilbyr vi undervisning i 1. avdeling rettsvitenskap

Undervisningen er tilpasset studieplan for 1. avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Du vil da ta eksamen som privatist ved UiO, i Oslo. Dette studietilbudet vil være aktuelt for alle som har generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse, men som ikke har opptak/studieplass ved et juridisk fakultet.

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innenfor privatrettslige fag, og for deg som senere vil søke opptak til masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Ønsker du å fortsette på mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, må du søke opptak til hele masterstudiet via Samordna Opptak. Har du avlagt en eller flere eksamener i masterstudiet før du eventuelt får opptak til hele studiet, vil du kunne søke fritak for de eksamener du allerede har bestått.