Studiestart

Det er obligatorisk frammøte ved studiestart. Nettstudenter møter via «klasserom på nett». Ved studiestart får du orientering om praktiske forhold i studieløpet som alle må kjenne til.

 

Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) orienterer om studentenes muligheter som medlem, så som; idrettslag, helsehjelp, eksamensmestringskurs etc.

 

Forelesninger

Forelesningene gir generell innføring i de ulike fagene. De gir en oversikt over sentrale problemstillinger og regelverk som skal danne grunnlaget for mer dypdykk i de ulike temaer. Her presenteres hovedprinsipper og de mest sentrale bestemmelsene i faget. Det fokuserer videre på hensynene bak reglene.

Et godt tips her er at du gjerne leser gjennom noe av stoffet på forhånd, da foreleser opplyser hva som vil bli behandlet neste gang. Videre er det viktig at du tar med lovsamlingen hver gang. Ha alltid den oppslått og bli kjent med hvor reglene finnes, da lovsamlingen er et av de få hjelpemidler du kan ta med på eksamen. Regler for hvordan du kan innarbeide lovsamlingen din vil bli gjennomgått på seminar.

Forelesningen danner rammen for seminarer og selvstudium.

Forelesingene holdes i NTNUs sine lokaler på Gløshaugen to ettermiddager i uken, samt noen helger i løpet av semesteret. NTNU er tilknyttet www.mazemap.com , her kan du laste ned en app som enkelt hjelper deg å navigere deg gjennom bygningene. Opptak av disse forelesningene distribueres til Ålesund- og nettstudentene.

Foto: NTNU

Foto: NTNU

 

Seminar

På seminarene vil vi gå mer konkret til verks i ulike temaer og her vil du få en mer aktiv rolle. Deltagerne deles ofte opp i mindre grupper som diskuterer og samarbeider om de oppgavene som deles ut. Resultatene blir presentert i plenum, og fører ofte til livlige diskusjoner! Hvis du ikke liker å eksponere deg i slike forsamlinger er det selvsagt helt ok, men dette gir også en god trening i muntlig fremstilling som er en av eksamensformene.

Tilbakemeldingene på seminarene er at de er spennende og lærerike!

Seminarene foregår i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim. Nettstudentene logger seg inn på egne virtuelle klasserom.

 

Kollokviegrupper

Vi tilbyr 10*2 timer med veileder for opplæring i kollokviearbeid. Disse veiledningene holdes av studenter fra 3.studieår og oppover og har oppstart i oktober.

En kollokviegruppe kan bestå av 2 – 10 personer. Deltakelse i en slik gruppe har mange positive effekter. Du vil bli kjent med medstudenter og du får muligheten til å diskutere alle faglige tema, men også studiemetode og oppgaveløsing. Ofte vil du oppleve at dere har de samme utfordringene og enkelte grupper holder sammen gjennom hele studiet, og har også mye sosialt sammen. Samhold og felleskap er viktig både når studiet går lekende lett, men også når konsentrasjon og motivasjon blir satt på prøve.

Enkelte studenter føler ikke behov for kollokviegrupper og det er selvsagt helt ok, men det kan være lurt å få tilbakemelding på om du er på rett vei i lesingen fra andre studenter.

Husk at faglig kunnskap også tilegnes ved at du slipper deg løs og diskuterer med andre!

Kollokviegruppene kan reservere grupperom i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim. For nettstudentene vil det bli opprettet egne virtuelle klasserom til dette, se egen info utsendt til nettstudenter.

 

Øvingsoppgaver 

Øvingsoppgavene er oppgaver som ikke teller på vitnemålet, men som tilbakeleveres med skriftlige kommentarer til deg. I tillegg foretas en plenumsgjennomgang av oppgaven. Å benytte seg av dette tilbudet er den beste måten å tilegne seg skriftlig juridisk metode.

Du får muligheten til å levere øvingsoppgaver under hele studiet. Oppgavene blir vurdert ut fra faglig nivå, metodiske kunnskaper og fremføring som går på språk, disponering osv. Det er helt avgjørende å utvikle gode ferdigheter på disse områdene, og vi anbefaler deg derfor å løse flest mulig oppgaver. Vi har erfart at de beste studentene er de som skriver flest oppgaver.

 

Skrivekurs 

Skriving av oppgaver er en del av studiet, og helt avgjørende i forhold til eksamenssituasjonen. Kunnskap må kunne formidles gjennom god juridisk metodikk for å oppnå gode resultater og Folkeuniversitetet Midt-Norge avholder skrivekurs for å utvikle nettopp dette.

Vårt råd er at du tidlig lærer deg måten å skrive oppgaver på, og at du følger dette gjennom hele studiet. Skriveferdighetene utvikles etter hvert, og skrivekursene tidlig i studiet danner grunnlaget for å presentere juridiske kunnskaper på en god måte. Dette vil du også få bruk for i arbeidslivet etter endt studie.

 

Studieteknikk 

Å være student er noe annet enn å være elev. Som student har du et stort ansvar for egen læring og læringsutbyttet handler mye om din egen motivasjon for studiet. Før du går i gang med studiene kan det være nyttig å stille seg selv disse spørsmålene:

-          Hvorfor studerer jeg?

-          Hva skal jeg bruke studiene til?

Når du vet hvilket mål du har med studiene kan du jobbe med å innarbeide gode studievaner slik at du når disse målene.

Det avholdes kurs i studieteknikk helt i starten av første semester.

 

 Faglig veiledning

Som student hos Folkeuniversitetet Midt-Norge har du tilbud om individuell faglig veiledning hos lærer. Her kan du f. eks ta opp ting som du finner spesielt utfordrende i pensum eller få råd om studieteknikk og videre studieplaner. For booking av tid til veiledning vennligst benytt mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Studieveiledning 

Våre studieveiledere er disponible hver ukedag i tidsrommene 10.00-12.00 og 13.00-15.00.  Her kan du få veiledning av studieadministrativ art så som eksamen, timeplaner, studiekrav osv.