Student med privatiststatus ved Universitetet i Oslo (UiO) 

Studenter som starter på jusstudier ved Folkeuniversitetet Midt-Norge høsten 2016 får all undervisning hos oss, men avlegger sine eksamener ved Universitetet i Oslo og NTNU.

Timeplaner for forelesninger, seminargrupper og kollokvier finner dere i læringsportalen It’s learning. Likeså undervisningsmateriell som disposisjoner, powerpointer og øvingsoppgaver.

 

Dette lærer du:

 

Ex. Phil. (10 sp):

Ex. Phil. Er en del av første studieår og eksamen avlegges som privatist ved NTNU. Faget er delt opp i to emner. Emne I: Filosofi og vitenskapsteori og Emne II: Logikk og argumentasjonsteori.

 

JUS1111 Privatrett I består av fagområdene:

 

  • Rettskilder til fots (1 sp)

 

  • Avtale- og kjøpsrett (10 sp)
  • Erstatningsrett (9 sp)

 

 For nærmere emnebeskrivelse og pensum trykk her:  

 

JUS1211 Privatrett II består av fagområdene:

 

  • Rettskildelære (5 sp)

 

  • Internasjonale menneskerettigheter (4 sp)
  • Fast eiendoms rettsforhold (9 sp)
  • Familie- og arverett (12 sp) 

 

For nærmere emnebeskrivelse og pensum trykk her: