Eksamensoppmelding ved UiO

1. avdeling er delt i to emner, henholdsvis JUS 1111 Privatrett med eksamen høst 2016 og JUS 1211 Privatrett II med eksamen vår 2017. Det vil også være mulig å ta eksamen i Privatrett I våren 2017. All praktisk informasjon rundt selve eksamen vil linkes opp i It’s learning. Det er imidlertid svært viktig at studentene merker seg tidsfrister for oppmelding til eksamen. Disse fristene er endelige.

 

Frist for å melde seg opp til eksamen

 

JUS 1111 Privatrett I                                           1. september

JUS 1211 Privatrett II                                          1. februar

 

 
For å bli registrert som privatist må du:
 

 

  • melde deg til eksamen innen 1. september/1.februar
  • semesterregistrere deg innen 1.september/1.februar
  • betale semesteravgift innen 1.september/1.februa 

 

Dette gjør du via UiOs nettbaserte tjeneste, Søknadsweb. Det vil automatisk bli registrert at du ikke har studierett, men skal være privatist på den eksamen du har meldt deg til. UiO krevet at man betaler et privatistgebyr for å avlegge eksamen. Beløp tilsvarende gebyret refunderes fra Folkeuniversitetet Midt-Norge i god tid før forfall.

NB VIKTIG! For å kunne melde deg opp til eksamen som privatist må du være registrert med generell studiekompetanse ved UiO, eller du må ha fått godkjent realkompetanse. Mange er automatisk forhåndsregistrert med dette via samordna opptak.

Er du ikke registrert med generell studiekompetanse, kan du få dette registrert ved å søke om å bli enkeltemnestudent i kultur-, språk- og samfunnsfag innen fristen 01.august/01.januar for å gå opp til eksamen. 

  

Eksamensoppmelding ex.phil ved NTNU

 

Mer informasjon om dette finner du under her: Examen Philosphicum 2016-2017