Informasjons og kommunikasjonskanaler (gjelder for studiekullet 2014-2017)

Alle studentene ved Folkeuniversitetet Midt-Norge får tilgang til en rekke IT-verktøy. Blant annet Fronter, student e-post og StudentWeb.

Før du kan ta i bruk disse verktøyene må du foreta en «selvaktivering» av brukerkontoen din. Dette gjør du ved å gå inn på www.himolde.no/forstudentene og finne knappen: 

Selvaktiveringsportalen

Du vil da få samme brukernavn og passord på alle IT-verktøy.

 

Fronter

Fronter er en elektronisk læringsportal hvor du finner alt av undervisningsmateriell, timeplaner og viktige beskjeder fra administrasjon eller lærere. Her leverer du også inn, og får tilbakemeldinger på øvings- og semesteroppgavene dine.

Fronter er vår primære kommunikasjonskanal med deg som student. Det er derfor ditt ansvar å logge inn daglig og holde deg oppdatert på viktig informasjon.

Etter at du har foretatt en «selvaktivering» av brukerkontoen din tar det inntil 2 dager før du kan logge inn i Fronter for første gang. Her finner du instruksjoner om hvordan komme i gang med fronter.


E-post

Alle får egen e-postadresse. Denne har fornavn.etternavn som første del og @stud.himolde.no som domene. Eksempelvis: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er alltid denne e-postadressen som skal benyttes i e-postkommunikasjon mellom student og Folkeuniversitetet Midt-Norge.

E-post aktiveres samtidig som Fronter i «selvaktiveringsportalen». Pålogging til webmail finner du på ww.himolde.no/forstudentene og menyknappen 

WebMail Student

 

 

 

SMS 

Av og til har vi behov for å gi korte og viktige beskjeder raskt ut til studentene, f. eks ved sykdom hos foreleser. I slike tilfeller benyttes SMS.

 

 

StudentWeb

Studentweb er en nettportal for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Her finner du blant annet karakterene som du oppnår underveis i studiet og det er også her du melder deg opp til kontinuasjonseksamener eller trekker deg fra eksamen dersom du ønsker det.

 

I studentweb kan du også kontrollere at opplysninger som navn, adresse, telefonnummer osv. er riktig. Pålogging til Studentweb finner du på www.himolde.no/forstudentene og menyknappen.

  

StudentWeb

 Etter studiereglementet har du som student plikt til å varsle administrasjonen om du endrer bostedsadresse eller telefonnummer slik at vi til enhver tid har oppdatert kontaktinfo.

 

Elektroniske evalueringer

Folkeuniversitetet Midt-Norge tilstreber høy kvalitet i tilbudet til våre studenter.  For å oppnå dette er vi helt avhengige av deres tilbakemeldinger og har derfor fortløpende elektroniske evalueringer av fag, forelesere og administrasjon. Vi oppfordrer alle våre studenter til å besvare disse.