Trondheim Juridiske Studenters Forening, TJ§F, er studentforeningen for jusstudenter ved Folkeuniversitetet Midt-Norge. Alle våre jusstudenter blir automatisk medlem gjennom studieavgiften.

TJ§F har som mål å ivareta hver enkelt jusstudents faglige og sosiale interesser, samt bidra til å gi studietiden et kvalitetsmessig og meningsfylt innhold. Målet skal nås gjennom dialog mellom styret og studentene, ved at hver avdeling velger sin representant til styret. TJ§F legger vekt på skape et inkluderende og godt fellesskap for studentene.

TJ§S stiller på orienteringsmøtet ved studiestarten og er ansvarlig for å arrangere den såkalte «fadderuken».

For mer informasjon: www.tjsf.no